Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada uzņēmēju sapulce

23. septembrī plkst. 15.00 Aglonas kultūras centrā notiks Aglonas novada uzņēmēju sapulce.

Dienas kārtībā:

1. Latgales tūrisma jomas attīstība un ieteikumi  2015. gada plānam.  (LRAA tūrisma speciālists E.Kluss)

2.Aglonas novada tūrisma attīstība  un plānotais 2015. gadā. (Aglonas novada UAC tūrisma konsultante L.Baškatova)

3.Par VARAM  ES fondu investīcijām 2014. – 2020. g. plānošanas periodā (Aglonas novada Attīstības un Plānošanas nodaļas vadītāja I.Valaine)

4.Latgales Uzņēmējdarbības centra  darbība un plānotais 2015. gadā. (UAC vad.I.Gražule)

5.Par Zemkopības Ministrijas   plānoto 2014. – 2020. gadā.  (LLKC speciāliste Aglonas novadā  S.Podskočaja)

6.Par trīspusējo Aglonas novada uzņēmēju, pašvaldības un Bazilikas sadarbības padomi.

7.Uzņēmēju ieteikumi turpmākai sadarbībai.

Aglonas novada UAC vadītāja I.Gražule

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv