Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadā uzsākta dalība projektā “Darbīgās kopienas”

20. augustā Aglonas BJBLPC „Strops” norisinājās projekta „Darbīgās kopienas” pirmie semināri Aglonas novada pedagogiem un kopienas aktīvistiem.

Seminārus vadīja Izglītības iniciatīvu centra (IIC) direktore Daiga Zaķe un projekta vadītāja Kristīne Liepiņa. Lektores izstāstīja par projekta galvenajām aktivitātēm, mērķi – attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta īstenošanai tiks izmantotas starptautiski izmantotas pieejas un mācību metodika par daudzveidīgām iespējām ģimenēm un vietējās kopienas locekļiem iesaistīties bērnu mācīšanās un attīstības procesā, vienlaicīgi attīstot vietējo kopienu līdzdalības un sociālās līdzatbildības prasmes kopīgās dzīves telpas veidošanā.
Semināra vadītājas Aglonas novada pedagogiem lika aizdomāties par skolotāja lomu un nozīmi globalizētās pasaules iespēju un izaicinājumu kontekstā, par skolotāju, ģimenes, kopienas sadarbības šķēršļiem. Tika runāts par to, kas ir darbīga kopiena un kā to iesaistīt izglītības procesā?
Seminārā „Vietējā un globālā kopiena: kā tā ietekmē mani, kā to ietekmēju es”  lektores aktualizēja vietējās kopienas sadarbības nozīmi, iesaistīja dažādās aktivitātēs. Tika iztirzāts jautājums, kāpēc atbildība par mūsu ikdienas lēmumiem un rīcību ir pilsoniskā atbildība?
Semināru dalībnieki iepazinās ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi- globālā vienošanās par pasaules attīstību līdz 2030.gadam. Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. IAM tiek līdzsvaroti trīs  dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. Kā būtiskākos Aglonas novadā dalībnieki izvirzīja 3 mērķus – Labs darbs un ekonomikas izaugsme, laba veselība un kvalitatīva izglītība.
Nākamie izglītojošie pasākumi plānoti septembrī. FOTOGALERIJA

Projektu „Darbīgās kopienas” īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs- Aglonas novada dome.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS