Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra statistika par 2019. gadu

Apkopojot 2019. gada statistiku redzam, ka Aglonas novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā tika sniegti 302 valsts un pašvaldību iestāžu piedāvātie pakalpojumi (2018. gadā – 379, 2017. gadā – 384, 2016. gadā – 288, pakalpojumi).
Aglonas novada VPVKAC pieprasītākie pakalpojumi aizvadītajā gadā, saglabājušies tie paši kā iepriekšējos gados. Tie ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi. Lielākoties iedzīvotāji vērsušies izmantot iespēju uz vietas iesniegt slimības lapas, iesniegt iesniegumus par bērna piedzimšanu, iesniegumus miršanas pabalsta piešķiršanai.
Kā nākamie pieprasītākie pakalpojumi bija no Valsts ieņēmumu dienesta. Lielākā daļa no sniegtajiem Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumiem bija: gada deklarāciju pieteikumi, elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana, un konsultāciju sniegšana, kas saistītas ar lauku atbalsta dienesta, valsts zemes dienesta, pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
Uz iepriekšējo gadu fona ir redzams pakalpojumu sniegšanas samazinājums, to var skaidrot ar iedzīvotāju samazināšanos novadā un ar to, ka iedzīvotājiem ir pieejamāks internets.
Atgādinām, lai saņemtu valsts iestāžu pakalpojumus Aglonas novada iedzīvotājiem vairs nevajag doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, daļu pakalpojumu var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Aglonā (Somersētas iela 34, novada domes ēkas 1. stāvs).
Darba laiks: darba dienās no 8.30.- 17.00 ar pusdienas pārtraukumu no 12.30.-13.00.
Tālr.: 65324573; 66954801. E-pasts: aglona@pakalpojumucentri.lv
Pakalpojumu samazinājums skatāms tikai pozitīvi, tas liecina, ka sabiedrība kļūst digitālāka un vairākums iedzīvotāju paši spēj aizpildīt iesniegumu www.latvija.lv neizejot no mājas.

Informāciju iesniedza: Lelde Bartuša, Aglonas novada VPVKAC speciālists

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS