Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas

Aglonas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados” 03.07.2011 izveidotas Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas šādā sastāvā:

  1. Vēlēšanu iecirknis Nr.530

1)      Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Anna Meldere;

2)      Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Baiba Meldere;

3)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ilona Ivanova;

4)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Margarita Mickeviča;

5)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Elfa Islamgarajeva;

6)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Nonna Jakovļeva;

7)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ivita Platonova;

8)      Rezerve – Ērika Daukšte;

9)      Rezerve – Ināra Paļenkova.

  1. Vēlēšanu iecirknis Nr.535

1)      Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Anna Guževa;

2)      Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Sandra Rakova;

3)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Valentīna Volkova;

4)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Aija Valeine;

5)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Zoja Larionova;

6)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Jeļena Beļeviča;

7)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Nikolajs Guževs.

  1. Vēlēšanu iecirknis Nr.544

1)      Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Gaļina Pilāne;

2)      Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Antoņina Čerņavska;

3)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Jeļena Kriviņa;

4)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Silvija Podskočaja;

5)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Zoja Bistrova;

6)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Natālija Motiļkova;

7)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Sergejs Afanasjevs;

  1. Vēlēšanu iecirknis Nr.714

1)      Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Vladislavs Melders;

2)      Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Tatjana Komare;

3)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Voldemārs Putāns;

4)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Janīna Streiķe;

5)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ina Vucāne;

6)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Lidija Smane;

7)      Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Valentīna Misāne.