Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada Vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi 13. Saeimas vēlēšanu Aglonas novada iecirkņu komisijas

Aglonas novada Vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija”  24.08.2018.  izveidotas Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas šādā sastāvā:


Vēlēšanu iecirknis Nr. 530 Grāveru pagasta pārvaldes ēka, Ezeru iela 21, Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads
Inese Egle,  komisijas priekšsēdētāja
Margarita Mickeviča, komisijas sekretāre
Anna Meldere, komisijas locekle
Elfa Islamgarajeva, komisijas locekle
Ilona  Ivanova, komisijas locekle

Vēlēšanu iecirknis Nr.535 Kastuļinas pagasta Tautas nams, Ilzas iela 19, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads
Sandra Rakova, komisijas  priekšsēdētāja
Valentīna Volkova, komisijas sekretāre
Svetlana Pokšāne, komisijas locekle
Vjačeslavs Pokšāns, komisijas loceklis
Inese Nikitina, komisijas locekle

Vēlēšanu iecirknis Nr. 544 Šķeltovas pagasta Tautas nams, Daugavpils iela 7, Šķeltova, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads
Natālija Motiļkova, komisijas priekšsēdētāja
Astrīda Leikuma, komisijas sekretāre
Ļena Afanasjeva, komisijas locekle
Silvija Podskočija, komisijas locekle
Raisa Kudrjašova, komisijas locekle

Vēlēšanu iecirknis Nr. 714 Aglonas pagasts, Aglonas novada administratīvā ēka, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Vladislavs Melders, komisijas priekšsēdētājs
Marija Lukjanoviča, komisijas sekretāre
Valentīna Misāne, komisijas locekle
Voldemārs Putāns,  komisijas locekle
Elīna Smirnova,  komisijas locekle
Ina Vucāne, komisijas locekle
Marta Račko, komisijas locekle

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas novada Vēlēšanu komisijas  priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv