Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada Vēlēšanu komisija ir apstiprinājusi vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvus

 Aglonas novada Vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju  „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” no 2013.gada 25.janvāra CVK lēmuma Nr.4,  10.04.2014  ir izveidotas Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas šādā sastāvā:

 

 Vēlēšanu iecirknis Nr.530

 1. Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Anna Meldere;
 2. Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Baiba Meldere;
 3. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ilona Ivanova;
 4. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Margarita Mickeviča;
 5. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ivita Platonova;
 6. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Nonna Jakovļeva;
 7. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ērika Daukšte;

Rezervē: Ina Skorodihina, Natālija Mickeviča.

Vēlēšanu iecirknis Nr.535

 1. Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Sandra Rakova;
 2. Vēlēšanu iecirkņa sekretārs –  Valentīna Volkova;
 3. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Antoņina Samuilika;
 4. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Svetlana Pokšāne;
 5. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Vjačeslavs Pokšāns;
 6. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Zoja Larionova;
 7. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Inese Nikitina;

Vēlēšanu iecirknis Nr.544

1.   Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Gaļina Pilāne;
2.  Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Antoņina Čerņavska;
3.   Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ļena Afanasjeva;
4.   Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Natālija Mitiļkova;
5.   Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Silvija Podskočaja;
6.   Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Astrida Leikuma;
7.   Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Sergejs Afanasjevs;
8.   Rezerve – Oskars Pilāns;

Vēlēšanu iecirknis Nr.714

1.   Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Vladislavs Melders;
2.  Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Tatjana Komare;
3.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Voldemārs Putāns;
4.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Irēna Valaine;
5.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ina Vucāne;
6.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Lidija Smane;
7.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Valentīna Misāne;

Apstiprināto iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem sagatavot  foto VK apliecībai.

Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja:      L. Šatilova