Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada velēšanu komisija izsludina Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos 2014. gada 4. oktobra kartējām parlamenta vēlēšanām Latvijā

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” no 2013.gada 25.janvāra CVK lēmuma Nr.4, Aglonas novada vēlēšanu komisija izsludina Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos 2014. gada 4. oktobra kārtējām parlamenta vēlēšanām Latvijā, kurās vēlēs 12. Saeimu.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3. Aglonas novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai Aglonas novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;

2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1. punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.

Pieteikums iesniedzams Aglonas novada vēlēšanu komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums lejuplādējams arī cvk.lv mājaslapā:

http://cvk.lv/pub/upload_file/2014_SV/Iecirkna_komisijas_locekla_kandidata_pieteikuma_veidlapa_Latvija_2014.pdf

un iesniedzams Aglonas novada vēlēšanu komisijai līdz 2014. gada 20. augustam.

Informāciju iesniedza: Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L. Šatilova (tālr. 27830505).

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv