Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novada vēlēšanu komisijas locekļa amata vakance (atjaunots)

Aglonas novada dome izsludina iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos līdz 2017. gada 1. septembrim plkst. 17.00. Pieteikumus lūdzam iesniegt Aglonas novada domē, Somersetas 34.


Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personu datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:
1) reģistrētām politiskajām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;
2) ne mazāk no 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) Aglonas novada domes deputātiem.

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt vēlētāju:
1) kurš ir Latvijas Republikas pilsonis;
2) kurš prot latviešu valodu;
3) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
4) kurš nav Eiropas parlamenta, Saeimas vai Aglonas novada domes deputāts;
5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Ja kandidātu izvirza politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīves vietas adresi.

Pieteikuma veidlapa pieejama:  VIK_kandidāta_pieteikums

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv