Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju, atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam, Aglonas novada vēlēšanu komisija izsludina Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu 2013. gada 1. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanām.

 Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem – vēlētāju grupa;

3. attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;

2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums jāiesniedz Aglonas novada vēlēšanu komisijai. Pieteikumā jānorāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidātam jāparaksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu var lejuplādēt arī cvk.lv mājas lapā un personīgi jāiesniedz Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai L. Šatilovai līdz 2013. gada 22. aprīlim. VIK_kandidatu pieteikuma veidlapa 2013

Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja L. Šatilova (tālr. 27830505).

 

Saite uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu:

http://web.cvk.lv/pub/upload_file/PV%202013/Velesanu%20iecirkna%20komisijas%20locekla%20pieteikums.pdf