Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

 Aglonas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju  „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija” no 2013.gada 25.janvāra CVK lēmuma Nr.4,  22.08.2014  ir izveidotas Aglonas novada vēlēšanu iecirkņu komisijas 2014. gada 4. oktobra kārtējām parlamenta vēlēšanām Latvijā, kurās vēlēs 12. Saeimu, šādā sastāvā:

 

Vēlēšanu iecirknis Nr.530

 1. Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Anna Meldere;
 2. Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Margarita Mickeviča;
 3. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ilona Ivanova;
 4. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Natālija Mickeviča;
 5. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ivita Platonova;
 6. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Nonna Jakovļeva;
 7. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ērika Daukšte;

Vēlēšanu iecirknis Nr.535

 1. Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Sandra Rakova;
 2. Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Valentīna Volkova;
 3. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Antoņina Samuilika;
 4. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Svetlana Pokšāne;
 5. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Vjačeslavs Pokšāns;
 6. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Zoja Larionova;
 7. Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis –Inese Nikitina;

Vēlēšanu iecirknis Nr.544

 1.  Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Gaļina Pilāne;
 2.  Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Antoņina Čerņavska;
 3.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ļena Afanasjeva;
 4.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Natālija Mitiļkova;
 5.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Silvija Podskočaja;
 6.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Astrīda Leikuma;
 7.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Sergejs Afanasjevs;

Vēlēšanu iecirknis Nr.714

 1.  Vēlēšanu iecirkņa priekšsēdētājs – Vladislavs Melders;
 2.  Vēlēšanu iecirkņa sekretārs – Tatjana Komare;
 3.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Voldemārs Putāns;
 4.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Irēna Valaine;
 5.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Ina Vucāne;
 6.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Lidija Smane;
 7.  Iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis – Valentīna Misāne;

Apstiprināto iecirkņu vēlēšanu komisiju locekļiem sagatavot foto VK apliecībai.

Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  L. Šatilova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv