Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

AGLONAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

2019. gada 25. maijā kārtējās Eiropas parlamenta (EP) vēlēšanas.  Lai nodrošinātu iecirkņu darbību ir nepieciešami iecirkņu komisijas locekļi. 535. (Kastuļinas), 544. (Šķeltovas), 530 (Grāveru), katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt  ne vairāk kā 5 iecirkņu komisijas locekļus, 714. (Aglonas) drīkst izvirzīt un pieteikt  ne vairāk kā 7 iecirkņa komisijas locekļus.


Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1. kurš prot latviešu valodu;
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikums jāiesniedz Aglonas novada vēlēšanu komisijai. Pieteikumā jānorāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.
Kopā ar pieteikumu kandidātam jāparaksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu var lejuplādēt arī www.cvk.lv  un jāiesniedz Aglonas novada domē aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Aglonas novada Vēlēšanu komisijai”. Pieteikumus var iesniegt līdz 12 aprīlim.

Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lidija Šatilova (tālr. 27830505).
Saite uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu (drukas formā):

https://www.cvk.lv/pub/upload_file/2018/VIK_locekla_pieteikums_Latvija.pdf

Saite uz vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikumu datorrakstā:

https://www.cvk.lv/pub/public/31834.html

 (Svarīgi! Pirms aizpildīšanas saglabājiet anketu datorā!)

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv