Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada viesiem informācija par novadu pieejama arī brīvdabā

Automašīnu stāvlaukumā pretī  Aglonas bazilikai uzstādīts kartogrāfisks  informatīvais stends, kas vizualizē novada  teritoriju dabā, vēsta par  tūrisma  objektiem,  atpūtas vietām, ceļiem, kā arī sniedz noderīgu kontaktinformāciju.

Jaunais informācijas objekts – tūrisma karte –  Aglonas viesiem atvieglos un uzlabos tūrisma maršrutu izvēli pa novadu, uzsver Aglonas Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja I.Gražule,  kā arī  pateicas par  finansiālo un organizatorisko palīdzību informatīvā stenda izveidē un izvietošanā  uzņēmējiem –   A.Gražulim un N.Leonovam.

Uz kartes ir izvietots arī atstarojošais elements, kas pievērsīs uzmanību  tumšajā diennakts laikā.