Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada vietējā iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Velomīļi” saņem finansiālu atbalstu

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” 2015.gada aprīļa mēnesī organizēja Mazo grantu projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi”, kura mērķis ir atbalstīt radošus un inovatīvus vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika, uzņēmējdarbības un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Projekta ieviešanas laiks – no  2015. gada 11. maija līdz 15. oktobrim.

Šo iespēju izmantoja un savu projekta pieteikumu „Ar veļiku pa Aglyunu 2015” iesniedza Aglonas novada vietējā iedzīvotāju iniciatīvas grupa (VIIG) „Velomīļi”, gūstot finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā.
VIIG „Velomīļi” iesniegtā projekta galvenais uzdevums ir organizēt, nu jau par tradīciju kļuvušos, ik vasaras velosporta svētkus „Ar veļiku pa Aglyunu 2015”, kuri šogad notiks 29.augustā. Svētku programmā ir paredzētas dažādas aktivitātes – veloparāde un velosacensības gan lieliem, gan maziem, BMX un velo/moto triāla popularizēšana ar paraugdemonstrējumiem. Projektam ir vairāki mērķi. Viens no tiem ir veicināt Aglonas novada un Latgales reģiona iedzīvotāju lietderīgu, interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, stiprināt ģimeni, popularizēt velotūrismu un velosportu vietējā sabiedrībā. Otrs projekta mērķis ir veicināt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un velosipēda vadītāja apliecības  iegūšanu.
Jau maija mēnesī, sadarbībā ar CSDD Preiļu nodaļas pārstāvjiem tika organizēti izbraukuma velotiesību iegūšanas eksāmeni Priežmalas un  Grāveru pamatskolās, BJBLPC „Strops” un Aglonas internātvidusskolā.  Par pilntiesīgiem velobraucējiem uz ceļa, noliekot datorizētu velotiesību eksāmenu un iegūstot velosipēda vadītāja apliecību, kļuva 29 Aglonas novada bērni, jaunieši un pieaugušie. Šāda iespēja, kārtot velotiesību eksāmenu tuvāk savai dzīvesvietai, tiks organizēta vēl jūlija un septembra mēnešos.
Aicinām ik vienu atbalstīt un piedalīties VIIG „Velomīļi” organizētajās aktivitātēs un sekot turpmākai informācijai.

Informāciju iesniedza: VIIG „Velomīļi” pārstāve Ingūna Barkeviča

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv