Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novadam apstiprināti divi projekti

Saturs atjaunots: 2.05.2012.

Tiks sakārtota un labiekārtota Sociālās aprūpes centra “Aglona” teritorija. Uzlabota Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūra.

 

LAD Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi projektu “Sociālās aprūpes centra “Aglona” teritorijas labiekārtošana”.  Projekta realizācijas gaitā tiks labiekārtota SAC “Aglona” teritorija. Sakopjot un iekārtojot  atpūtas vietu, SAC iemītnieki varēs ērti un pilnvērtīgi  pavadīt  brīvo  laiku. Tiks uzstādītas dārza mēbeles, rožu arka, iegādāti košumkrūmi,  pļaujmašīna, strūklakas sūknis, kā arī  tiks nobruģēts celiņš. Sparīgākie labiekārtošanas darbi notiks pavasarī un vasarā. Kā atzīst pansionāta vadītāja M.Mežiniece, šis projekts dos iespēju turpināt iesāktos darbus,  jau 2011.gada pavasarī  izveidota ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles. Atpūtas vietas ierīkošana nesīs pozitīvu ieguldījumu sirmgalvju ikdienā un svētku reizēs.

Projekts tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas 4729,86 Ls, SAC “Aglona”  sedz neattiecināmās izmaksas – 1248,99 Ls un pašvaldības finansējums 10% apmērā jeb 387,69 Ls. Projekta īstenošana jāveic līdz 31.10.2012. (Nr.11-03-LL12-L413201-000011)

 

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātā  iesniegumu projekta konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu  “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība”.

Īstenojot projektu, tiks sakārtota Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūra, kas uzlabos ciema iedzīvotājiem satiksmes organizāciju  un transporta infrastruktūru. Tiks ierīkotas gājēju pārejas, sabiedriskā transporta pieturvieta,  izveidotas ietves, veloceliņi.

Projekta kopējās izmaksas 158916,95 LVL, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10%.  Projekta (Nr.11-03-L32100-000017 ) realizācija līdz 2012. gada 30. septembrim.