Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas novadam piederošā uzņēmuma SIA Cirīšu HES valdes paziņojums

Nu jau tālajā 2001. gada 28. decembrī Aglonas pagasta pašvaldība un SIA “SKF UN PARTNERI” nodibināja jaunu uzņēmumu SIA Cirīšu HES, kura pamatkapitālā Aglonas pašvaldība  ieguldīja Cirīšu HES hidrobūves, tai skaitā Cirīšu HES ūdenskrātuvi, kura atradās uz zemes gabala platībā 185,8 ha, ar kadastra apzīmējumu 76420070076, un  uz zemes gabala platībā 63,1 ha, ar kadastra apzīmējumu 76420080084. Ar šo brīdi šis īpašums kļuva par SIA Cirīšu HES privātīpašumu.

  •  SIA CIRĪŠU HES, piesaistot investīcijas un veicot apjomīgus renovācijas darbus,  tieši pēc gada nodeva ekspluatācija atjaunoto elektroenerģijas ražotni. Cirīšu hidroelektrostacijai, kā zaļās enerģijas ražotājai, tika piešķirta licence, uz kuras pamata tā saņēma valsts atbalstu, ar kuru SIA CIRĪŠU HES uzsākot uzņēmējdarbību bija rēķinājusies.
  • SIA CIRĪŠU HES visu savu darbības laiku strādāja ar peļņu, līdz 2017. gada 30. jūnijā  saņēma Ekonomikas Ministrijas lēmumu, ar kuru pārtrauca iepriekš piešķirto atbalstu. Un, kā jau droši vien esat informēti no preses,  šodienas politiķi vispār grib atcelt jebkādu atbalstu zaļajai enerģētikai.
  • Akcionārs Aglonas novads par šiem gadiem no SIA CIRĪŠU HES uzņēmējdarbības ir  nopelnījis ap 800000 EUR. Lielākā daļa 600000 EUR,  kamēr pastāvēja Valsts atbalsts, bija regulāri Aglonas novadam samaksāta.
  • Iestājoties šiem neprognozējamajiem apstākļiem, uzņēmumam SIA CIRĪŠU HES nācās meklēt risinājumu, kā norēķināties ar akcionāriem par nopelnītajām dividendēm. SIA CIRĪŠU HES dalībnieku sapulcē 25.01.2019.  tika pieņemts lēmums pārdot uzņēmumam piederošos nekustamos īpašumus un ieņēmumus novirzīt dividenžu izmaksai.
  • Tika pieaicināts starptautiski atzīts vērtētājs un par nosacīto vērtību SIA CIRĪŠU HES piederošos nekustamos īpašumus iegādājās otrs SIA CIRĪŠU HES akcionārs SIA “SKF UN PARTNERI”. Šo darījumu rezultātā  SIA CIRĪŠU HES ir pilnībā norēķinājies ar akcionāru Aglonas novads.
  • Zinot, ka vislielākā interese iedzīvotājiem ir bijusi par nekustamo īpašumu Cirīšu HES ūdenskrātuve, informējam:

-          ka ar 28.03.2019. Zemes grāmatas lēmumu zemes vienība 61,46 ha platībā, kadastra apzīmējums 76420080084, ir atdalīts no īpašuma Cirīšu HES ūdenskrātuve un ir patstāvīgs SIA “SKF UN PARTNERI” piederošs nekustamais īpašums “Lakstīgalezers”;

-          ka ar 28.03.2019. Zemes grāmatas lēmumu zemes vienība 175,24 ha platībā, kadastra apzīmējums 7642000076, ir pievienots īpašumam   “Cirīšu HES ēku komplekss” un ir patstāvīgs SIA “SKF UN PARTNERI” piederošs nekustamais īpašums.

Avots:  SIA Cirīšu HES valde

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv