Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novads – spēka zeme dvēselei

Saturs atjaunots: 13.06.2012.

Tapusi  īsfilma “Spēka zeme dvēselei” par Aglonas novadu, kas aicina un gaida ikvienu, jo Aglonas novadā ir savs krāšņums un dabas bagātības, ko vērts ir ne tikai aplūkot, bet arī izbaudīt. Sajust garīgās, laicīgās, enerģētiskās vērtības,  ieraudzīt 63 zilo ezeru spoguļus, kas atspīd novada debesīs…

Īsfilmas veidošanā milzīgu ieguldījumu – iniciatīvo, finansiālo un organizatorisko – devis  Aglonas novada uzņēmējs Arturs Gražulis, kurš  ar neatlaidīgu centību un aizrautīgu sajūsmu, pacilātību kopā ar Latvijas Šlāgerkanāla vadītāju, operatoru Jāni Viduskalnu, Aglonas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāju Ināru Gražuli un Aglonas novada sabiedrisko attiecību speciālisti Zani Ločmeli daudzas dienas pavadīja filmas tapšanas gaitās.  Palīdzīgu roku, savu darbu un finansiālo  ieguldījumu  sniedza SIA „Aglonas Cakuli“.  Mihalīnas Cakules viesmīlība filmēšanas  darba grupai daudzus rītus bija kā virzītājspēks ikdienas darbam. Lai filma taptu, darbā iesaistījās Aglonas novada pagastu pārvalžu, iestāžu vadītāji, uzņēmēji un viesu māju īpašnieki. Ikviens ar prieku un uzņēmību bija gatavs palīdzēt, iesaistīties filmēšanas un veidošanas procesā.

Vēlme un iecere, lai Aglonas novada vārds  tiktu cildināts un cilvēkiem būtu iespēja ar to iepazīties arī  videoattēlos, realizējusies un īsfilma  „Spēka zeme dvēselei“  stāstīs ikvienam par Aglonu kā unikālu vietu  ar bagātu kultūrvēsturisko un sakrālo mantojumu, neparastu dabu un viesmīlīgiem ļaudīm, gleznainiem skatiem, amatnieku darbnīcām,  tūrisma atpūtas vietām un  uzņēmējdarbību.   Īsfilmas videomateriāla apkopošana uzsākta 2011.gada vasarā, un tagad tā ir pieejama DVD formātā,  4 valodās – latviešu, krievu, angļu un vācu.

Š.g. sākumā atbalstu videofilmas tapšanai sniedza arī Aglonas novada dome.  Turpmāk īsfilma tiks izmantota Aglonas novada reprezentācijām.

Aglonas novada dome pateicas visiem, kuri iesaistījās  īsfilmas veidošanā. Īpašs paldies uzņēmējam A.Gražulim. Ar labu gribu, ierosmi un  kopīgiem spēkiem iespējams  paveikt daudzus darbus! Paldies!