Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novads starptautiskajā izstādē “Balttour 2014”

Saturs atjaunots: 11.03.2014.

No 7. līdz 9. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā norisinājās 21. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus Balttour 2014, kurā savu tūrisma piedāvājumu Latgales stendā prezentēja arī Aglonas novads.
Šī gada izstādē Latgales reģions piedalījās, liekot uzsvaru uz kulinārā mantojuma tradīcijām, tāpēc īpašu baudījumu, apmeklējot Latgales reģiona stendu, guva tieši gardēži!     Viesmīlīgās saimnieces no Aglonas,  no lauku mājas „Upenīte”  Inese Survilo un Vija Kudiņa  no Maizes muzeja, cienāja izstādes dalībniekus ar kļockām, guļbešnīkim, bļīnim, šmakauceņu un Aglonas īpašo rudzu maizīti. Kopumā Latgales reģiona stendā strādāja vairāk par 100 cilvēkiem – tūrisma informācijas centru darbinieki, amatnieki, sadarbības partneri no Krievijas un Baltkrievijas.

      Latgales reģiona dalība starptautiskajā tūrisma gadatirgū Balttour 2014 šogad notiek divu pārrobežu projektu ietvaros – projekta Tour de Latgale and Pskov” ELRI-129, kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros un projekta „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE) (LLB-2-266), kas tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Aglonas novadu pārstāvēja Aglonas novada UAC darbinieces Ināra Gražule un Liene Baškatova. Izstādes  apmeklētāji interesējās par apskates objektiem un naktsmītņu iespējām Aglonas novadā, labprāt atcerējās  savu pieredzi, kādreiz apmeklējot Aglonu, pētīja jaunākos izdevumus. Šogad Aglonas novads piedāvā tūrisma bukletu 5 valodās-latviešu ,krievu, angļu, vācu un latgaliešu (http://www.aglona.travel/zinas/aglyunys-nuvoda-turisma-buklets-ari-latgaliski/. Tajā var atrast informāciju par apskates objektiem, naktsmītnēm, atpūtas iespējām, ēdināšanu, velo un ūdens maršrutus, Aglonas novada tematiskos ciemus, tūristiem noderīgus kontaktus (http://www.aglona.travel/noderiga-informacija/aglonas-turisma-buklets-2013/) Uz bukleta ir QR kods, kas ļauj piekļūt Aglonas novada tūrisma portālam www.aglona.travel , izmantojot viedtālruni. Tāds pats kods redzams arī lielformāta tūrisma kartē Aglonas bazilikas stāvlaukumā, kas ļauj tūristam izmantojot modernas tehnoloģijas atrast vajadzīgo informāciju jebkurā diennakts laikā. Informācija mājas lapā tiek regulāri papildināta un aktualizēta, ievietots pasākumu kalendārs.

       Uz tūrisma sezonas sākumu būs pieejama Aglonas suvenīru līnija, liekot akcentu uz latgalisko. No pārrobežu projekta “Bella Dvina” ir izstrādāti 5 pārrobežu maršruti: grupu, TOP objektu, ģimenes, dabas un ūdens maršruts, buklets “Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē, Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā”. No pārrobežu projekta „Bella cuisine” tika piedāvata Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma brošūra latviešu un krievu valodā un kulinārā mantojuma tūrisma maršruts. Pārrobežu projekts „Tour de Latgale and Pskov” piedāvāja tūristiem skaistu brošūru „Latgale vieno”. Tavas skaistākās brīvdienas Latgalē un Pleskavā” (4 valodās).Visos minētajos materiālos ir plaši pārstāvēts Aglonas novada tūrisma piedāvājums.  Šajā gadā Latgales reģions kopumā tiks pārstāvēts 11 starptautiskajos tūrisma gadatirgos. Izstādes jau notikušas Utrehtā, Helsinkos, Viļņā un Hamburgā, un tuvākajā laikā notiks arī Tallinā, Minhenē, Maskavā, Sanktpēterburgā, Minskā un Varšavā. Arī šajās izstādēs būs pieejams Aglonas novada buklets.

Foto: Aglonas novada UAC, T.Komare

Pēc Aglonas novada UAC vadītājas I. Gražules  informācijas sagatavoja un iesniedza

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv