Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novads uzsāk zivsaimniecības attīstību

Lai veicinātu zivsaimniecības attīstību Aglonas novadā, apstiprināts projekts “Aglonas novada Ģeraņimovas – Ilzas, Jazinkas, Kustaru un Užuņu ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”. Projekta rezultātā tiks izstrādāti Aglonas novada Kastuļinas pagasta Ģeraņimovas – Ilzas (327.8 ha), Užuņu (265,2 ha), Kustaru (144,2 ha) ezeru un Grāveru pagasta Jazinkas (263,9 ha) ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi. Uz izstrādātā materiāla pamata novads varēs uzsākt ezeru apsaimniekošanu, kas sekmēs pašvaldības un iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanu.

Projekta finansētājs ir zivju fonds, kas sedz projekta izmaksas 100% apmērā – 2488,8 LVL (bez PVN).  Projekta laikā tiks veikta ezeru zivju resursu un zivju barības bāzes izpēte, iegūtā materiāla apstrāde, ekspluatācijas noteikumu izstrāde un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošana. Nākotnē novada iedzīvotāji, kuri nodarbojas ar tūrismu, makšķerēšanu un zvejniecību, kā arī novada viesi, kuriem interesē zvejošana, varēs īstenot ezeru apsaimniekošanu un zvejas iespējas.

Projekta īstenošanas laiks – 2011.gada maijs – decembris.

Iesniedzējs un īstenotājs – Aglonas novada dome.