Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas pašvaldībā izveidots sadzīves pakalpojumu punkts “Salenieki”

Piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1. rīcības “Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)” projektu konkursā, Aglonas novada dome īstenoja projektu Nr. 19-03-AL21-A019.2206-000001 “Sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Sociālās aprūpes centrā „Aglona”” un izveidoja sadzīves pakalpojumu punktu “Salenieki”.


Projekta mērķis – pilnveidot kvalitatīvu sociālās aprūpes un aizsardzības pakalpojumu attīstību, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības saglabāšanu, drošumspēju un sociālo aizsardzību, izveidojot Sociāla dienesta Sadzīves pakalpojumu punktu Sociālās aprūpes centra „Aglona” telpās, Saleniekos, Aglonas novadā.

Projekta īstenošanas rezultātā sadzīves pakalpojumu punkta telpās  “Salenieki” iegādāta un uzstādīta sadzīves tehnika un aprīkojums (veļas mazgājamā mašīna, veļas žāvētājs, veļas gludināmais rullis, veļas pārvietošanas ratiņi, dubultā virtuves izlietne rāmī, gludeklis), nodrošinot kompleksa veļas mazgāšanas pakalpojuma pieejamību Aglonas novada iedzīvotājiem.

Ar sadzīves pakalpojumu punkta “Salenieki” sniegto pakalpojumu izmantošanas kārtību (Aglonas novada domes 24.09.2020. sēdes protokols Nr. 20, 4.§) var iepazīties: http://www.aglona.lv/novada-dome/sezu-protokoli/

Izmantosanas_kartiba_Nr20_4_pielik_1

Projekta kopējās izmaksas sastāda 10595,97 EUR (ar PVN), projekta attiecināmās izmaksas sastāda 10000,00 EUR, publiskais finansējums sastāda 8999,99 EUR, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1595,98 EUR.

Projekta  īstenošanas termiņš: 09.03.2020. – 08.03.2021.

Sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa Covid-19 ierobežošanai no 2020. gada 9. novembra, sadzīves pakalpojumu punkts “Salenieki” Aglonas novada iedzīvotajiem būs pieejams pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi Aglonas pašvaldības mājaslapā www.aglona.lv publicētajām aktualitātēm.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv