Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas pašvaldības pakalpojumu izcenojumi

Sakarā ar to, ka no 1.oktobra visiem preču un pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina cenrāži latos un eiro, Aglonas novada dome paziņo izcenojumus par sniegtajiem pakalpojumiem (ar PVN).
Izcenojumu summas saskaņā ar oficiālo kursu – viens eiro ir 0,702804 lati jeb 1,42 eiro par vienu latu.

Izcenojumi EIRO

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv