Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas pašvaldības vēstule LR Satiksmes ministrijai

Lai rastu risinājumu novada ceļu infrastruktūras sakārtošanai, Aglonas novada dome sagatavojusi un iesniegusi vēstuli LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu paredzēt 2014.gada valsts budžetā finansējumu autoceļa Aglona – Šķeltova asfaltseguma ierīkošanai.

Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir viena no valdības nosauktajām pamata prioritātēm. Arī Aglonas novada dome iestājas par autoceļu infrastruktūras attīstības vajadzībām un sakārtošanu pašvaldības teritorijā.
Aglonas novads ir Latvijas nozīmīgākais katoļu garīgais centrs un pasaules mēroga svētvieta. Aglonas novads ir unikāls un labi atpazīstams gan valsts, gan starptautiskā mērogā. Vien augustā Aglonas novadu apmeklē vairāk kā 150 000 svētceļotāju, diemžēl ceļu infrastruktūra novadā daudzviet ir sliktā stāvoklī. Īpaši stratēģiski svarīgs pašvaldībai ir autoceļš Aglona – Šķeltova (V636).

Ceļu kvalitātes ziņā Latvija 144 pasaules valstu konkurencē ierindota 99.vietā, liecina jaunākais Pasaules ekonomikas foruma (WEF) Globālās konkurētspējas ziņojums, kas ietver datus par 2011.-2012.gadu, tomēr negribētos, lai šī tendence saglabātos un cilvēki, kuri apmeklē pasaulē atpazīstamu svētvietas novadu, būtu spiesti pārvietoties pa sliktu autoceļu. Ceļa posms, kas saista Šķeltovas pagastu ar Aglonas novada centru, ir uzskatāms par kritiski sliktu ceļu.

Kustības intensitāte pa ceļu Aglona – Šķeltova ir liela. Lai arī grants ceļš tiek uzturēts atbistoši valsts 2.šķiras autoceļa klasei, pat ievērojot ātruma ierobežojuma zīmes, braukšana pa to ir apgrūtināta. Ceļš rada arī ievērojamu vides piesārņojumu putekļu veidā, kā arī apgrūtina dzīves vidi pie ceļa esošajām mājsaimniecībām.

Aglonas tūrisma pakalpojumu sniedzēji sadarbojas un pozitīvi mijiedarbojas ar Aglonas baziliku. Ceļa posmā ir izveidots populārs tūrisma atpūtas objekts “Aglonas Alpi”, kuru apmeklē vairāki tūkstoši tūristu no daudzām pasaules valstīm. Tūrisma mītne uzņem arī klientus ar īpašām vajadzībām. Vissvētākas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku laikā pa šo ceļu iet daudzas svētceļotāju grupas. Ikdienā kursē skolēnu autobuss, Šķeltovā ir novada pagasta pārvalde, novada iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki katru dienu mēro šo ceļu uz novada centru – Aglonu.

Šī ceļa uzlabošana ir nepieciešama un primāri svarīga visās novada dzīves sfērās, īpaši uzņēmējdarbības veicināšanai, novada iedzīvotāju labklājības celšanai. Aglonas novada domē jau vairākkārt ir griezušies neapmierinātie tūristi, uzņēmēji, novada iedzīvotāji, kuri spiesti braukt pa grants seguma autoceļu Aglona – Šķeltova.

Jāpiebilst, ka ATR gaitā valdībā tika spriests par asfaltseguma uzklāšanu šajā ceļa posmā. Latgales Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma telpiskās attīstības perspektīvā kā attīstības iespējas Aglonas novadam tiek uzsvērta sakrālā tūrisma perspektīva, specifiskas Latvijas un Baltijas garīgā centra funkcijas, prioritārā ekonomiskā nozare būs sakrālais tūrisms, tādējādi ceļu infrastruktūrai Aglonas novadā jābūt sakārtotai. V636 Krāslava – Izvalta -Šķeltova – Aglona 19,425 km līdz 30,400km posmā ir grants segums, nepieciešama asfalta seguma ierīkošana.

Aglonas novada pašvaldība lūdz rast risinājumu un paredzēt 2014.gada valsts budžetā finansējumu autoceļa Aglona – Šķeltova asfaltseguma ierīkošanai.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv