Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Aglonas pērles Latvijas simtgadei”

Noslēdzies Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule”” rīkotais jaunrades darbu konkurss “Aglonas pērles Latvijas simtgadei”. Konkurss tika rīkots sadarbībā ar Aglonas vidusskolu projekta “ Aglonas pērles Latvijas simtgadei!” ietvaros, kurš tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” atbalstu.


Jaunrades darbu konkursa mērķis bija daudzināt Aglonas novada cilvēku talantus, izcilību, uzņēmīgumu un sasniegumus, stiprinot paaudžu saiknes, Aglonas jauniešu valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij, dzimtajai vietai, radot paliekošus jaunrades darbus.

No Aglonas novada skolām tika iesūtīti 55 jaunrades darbi, kuros tika daudzināti 47 Aglonas novada cilvēki, viņu talanti, sasniegumi, uzņēmīgums. Skolēni saskatīja skaisto ikdienā, analizēja un izteica savas pārdomas par savu novadnieku veikumu, lepnumu par viņiem, tādējādi apzinoties savu piederību novadam, Latvijai.

Noslēguma pasākums notiks 15. novembrī plkst.13.00 Aglonas vidusskolā, tajā būs tikšanās ar veiksmīgāko autoru izvēlētajiem nominantiem, kā arī tiks apbalvoti jaunrades darbu autori.

Informāciju iesniedza: Monika Pušņakova, Aglonas vidusskolas skolotāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv