Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas pirmsskolas izglītības iestādē Lieldienu ieskaņas pasākums

   15. aprīļa rītā Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādē bija jūtama īpaša rosība – skanēja mūzika, visas telpas bija skaisti noformētas, ierīkota izstāde ar jaukiem  rotājumiem,  kurus veidoja bērni un viņu vecāki.  Vadītāja Valentīna Mihailova pastāstīja, ka  Lieldienu pasākumam bērni gatavojās īpaši, jo gaidīja ciemiņus  no Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes. Atbrauca kolēģi labas pieredzes apmaiņai. Ciemiņi pulcējās aktu zālē, kur norisinājās svētku uzstāšanās. Bērnus ļoti iepriecināja  Varde, Cīrulis un Zaķis, kuri bija ļoti jautri, uzdeva mīklas, lasīja Lieldienu pantiņus, dziedāja un dejoja. Bērni arī izrādīja savu māku deklamēšanā, dziedāšanā un dejošanā. Koncerta nobeigumā visiem tika dāvinātas pašdarinātas apsveikuma  kartiņas un šokolādes oliņas. Ciemiņus aicināja uz radošām darbnīcām, kur bērni mācīja klātesošiem pīt groziņus, veidot rotaslietas un cāļus. Pēc mirdzošām acīm un prieka pilnām bērnu sejām var secināt – Lieldienas iešūpotas! Uz atvadām ciemiņiem un bērniem bija sarūpēts pārsteigums – pagalmā viņus gaidīja liels Lieldienu zaķis, ar kuru varēja fotografēties. Jāsaka liels paldies skolotājām Ivetai, Dainai, Ilzei, Olgai, Ligitai, kuras palīdzēja bērniem sagatavoties šim pasākumam.  Lieldienu ieskaņas pasākuma foto var apskatīt sadaļā Fotogalerijas.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv