Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve

Aglonas Sporta centra stadions izvietots pie Ciriša ezera, kas ir dabas parka NATURA 2000 teritorija. Stadions kopā ar Aglonas vidusskolu tika celts 1961. gadā. Stadionu sporta nodarbībām izmanto Aglonas novada skolēni, Sporta centra nodarbību apmeklētāji, Aglonas novada iedzīvotāji un citi interesenti.

No pavasara līdz rudenim nodarbības notiek ārā uz futbola laukuma. Stadiona teritorija ir sliktā tehniskā un vizuālā stāvoklī, tāpēc šobrīd tā noslogojums un izmantojamība ir ļoti maza. Stadions ir kritiskā stāvoklī, skolēnu nodarbībām tas ir nedrošs un bīstams. Futbola laukums ir nelīdzens, grumbuļains un neatbilst prasībām, lai laukumā nodrošinātu treniņu un sacensību norisi. Skolotāji un sporta organizatori nevar organizēt sporta sacensības, jo nav tām piemērotas infrastruktūras. Rūpējoties par Aglonas novada skolēnu un Aglonas iedzīvotāju drošību, kuri nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, un iespēju profesionāli nodarboties ar sportu, ir nepieciešama stadiona pārbūve. Nolietojies segums un novecojis laukuma aprīkojums ierobežo pilnvērtīgu treniņu un sacensību procesa organizēšanu. Pārbūvējot stadionu nepieciešams atjaunot skrejceliņus, mākslīgā zāliena futbola laukumu, tiesnešu tribīni un sporta inventāra telpu, ierīkot lodes grūšanas sektoru, tāllēkšanas bedri un skatītāju tribīnes. Stadiona pārbūve nepieciešama: drošu apstākļu radīšanai nodarbību laikā, lauku infrastruktūras sakārtošanai pie dabas parka “Cirīšu ezers” NATURA 2000 teritorijas, vienlīdzīgu apstākļu radīšanai starp lauku un pilsētas iedzīvotājiem, treniņu, nodarbību un sacensību organizēšanai, tāpēc 2016. gada maijā Aglonas novada dome sagatavoja projekta pieteikumu un iesniedza biedrībai “Preiļu rajona partnerība”. Projekts Nr.16-03-AL21-A019.2202-000002 “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve” Lauku atbalsta dienestā tika apstiprināts 2016. gada 4. oktobrī.

Projekta aktivitāšu realizēšanai AS “Komunālprojekts” izstrādāja būvprojektu stadiona pārbūvei. Tirgus izpētes rezultātā būvuzraudzības pakalpojumus sniegs SIA “Firma L4”, iepirkuma rezultātā lētāko piedāvājumu pārbūves darbiem piedāvāja SIA “Ošukalns”. Ir noslēgti līgumi ar pretendentiem, tuvākajā laikā tiks uzsākti stadiona pārbūves darbi.

Stadiona pārbūvē pirmajā kārtā tiek plānots atjaunot futbola laukumu, skrejceliņus, vieglatlētikas sektorus.

Pirmās kārtas stadiona pārbūves kopējās izmaksas 376 175.01 eiro ar PVN.

Lauku atbalsta dienesta piešķirtais publiskais finansējums 45 000.00 eiro, attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR bez PVN, projekta kopējās izmaksas 60 500.00 EUR (ar PVN), līdzfinansējums 5 000,00 EUR (10%), PVN – 10 500.00 EUR.

2017. gada 16. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēja, ka pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetu 2017. gadam” Aglonas novada domei tika piešķirts finansējums 50 000,00 eiro (ar PVN) pašvaldības pasākumam “Aglonas Sporta centra stadiona pārbūve”.

2017. gada 30. jūnijā domes sēdē tika pieņemts lēmums, projekta aktivitāšu realizēšanai, kārtot aizņēmumu Valsts kasē.

Projekts atbilst sabiedriskā labuma projekta statusam, jo tas tiek īstenots “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” aktivitātē, projekta aktivitātēm nav komerciāla rakstura, tas nekvalificējas kā valsts atbalsts. Projekta ilgtspējība – pēc projekta noslēguma, izveidotā infrastruktūra tiks uzturēta no Aglonas novada domes finanšu līdzekļiem.

Projekts tiek realizēts ar Biedrības “Preiļu rajona partnerība” http://www.preilupartneriba.lv/, Lauku atbalsta dienesta http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas http://www.varam.gov.lv/ un Aglonas novada domes www.aglona.lv atbalstu.

 

Informāciju iesniedza:  Anita Podskočija,  projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv