Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 2012

Pateicībā Dievam, garīgā ceļā meklējumos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonas bazilika pulcē tūkstošiem kristiešu no visas pasaules.

13.augusts – pirmdiena

12.00 – Dienas Sv.Mise

15.00 – Žēlsirdības kronītis

SVĒTĀ  MEINARDA LIELIE  SVĒTKI

 

18.00 Garīgā mūzika -IX Jauno vokālistu konkursa DZIEDU DIEVMĀTEI laureāti (bazilikā)

18.30 – Vesperes

19.00 – Vakara Sv.Mise, Dievmātes litānija

20.00 – Procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku 

22.00 -  Liecību vakars svētceļniekiem Bazilikā

24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigilija bazilikā

 

 

14.augusts – otrdiena

 

7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)

9.00 – Dienas Sv.Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)

11.00 – Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)

12.00 – Dienas Sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem (pie pāvesta altāra) 

15.00 – Žēlsirdības kronītis

17.00.—Dienas Sv.Mise ārzemju svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)

 

VISSVĒTĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  LIELIE  SVĒTKI

 

18.30 – Vesperes

19.00 – Vakara sv.Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)

21.30 – Garīgā mūzika (pūtēju orķestris BALVI)

22.00 – Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)

24.00 – Pusnakts sv.Mise (pie pāvesta altāra) 

1.00-7.00 adorācija bazilikā

 

+15.augusts –trešdiena

7.00 – Rīta Sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)

9.00 – Sv.Mise jaunatnei (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.

10.00 Sv.Mise svešvalodā apakšējā baznīcā

11:00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)

12.00 – Svētku galvenā Sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta  altāra)

19.00 – Vakara Sv.Mise (pie Dievmātes altāra)