Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas svētku kārtība 2015

15. augustā Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Svētki Aglonā.

Svētku kārtība 14. – 15.augustā

14. augusts, piektdiena
7.00 Rīta sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra)
9.00 Dienas sv. Mise, garīgā adopcija (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
12.00 Sv. Mise svētceļniekiem (pie pāvesta altāra)
15.00 Žēlsirdības kronītis
15.30 Tēva V. Pentjuša grāmatas prezentācija
16.00 sv. Mise (pie Dievmātes altāra bazilikā)

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS obligātās svinības
17.30 Garīgā mūzika (pie bazilikas)
18.00 Konkursa „Dziedu Dievmātei” laureātu dziedājumi (pie bazilikas)
18.30 Vesperes
19.00 Vakara sv. Mise, Iestiprināšana, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
22.00 Tautas Krustaceļš (sakrālajā laukumā)
24.00 Pusnakts sv. Mise (pie pāvesta altāra)
1.00 – 7.00 adorācija bazilikā

15. augusts, sestdiena
7.00 Rīta sv. Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra, latgaliski)
9.00 Sv. Mise jauniešiem (pie pāvesta altāra), Iestiprināšana.
10.00 sv. Mise svešvalodā apakšējā baznīcā
10.00 Sprediķis krievu valodā
11.00 Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 Svētku galvenā sv. Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra)
19.00 Vakara sv. Mise (pie Dievmātes altāra)

Avots: www.aglonasbazilika.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv