Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas uzņēmēji apguva informācijas tehnoloģijas

Laika posmā no 2013.gada 1.oktobra līdz 17.decembrim Aglonas uzņēmējiem bija iespēja piedalīties datorapmācību kursos. Divpadsmit cilvēki apguva IKT zināšanas un prasmes, kas būs noderīgas uzņēmumu turpmākajā darbībā.

SIA LatInSoft pateicas Aglonas vidusskolas skolotājam Anatolijam Smirnovam, kurš ar lielu atsaucību un pacietību palīdzēja apmācību dalībniekiem apgūt informācijas tehnoloģijas.

Vairāk informācijas:
http://www.latinsoft.lv/jaunumi-uznemumu-apmaciba-aglona

Atgādinām, ka apmācībām var pieteikties un kvalificēties SIA un IK, kuros nodarbināti mazāk kā 50 darbinieki un nav nodokļu parādu.

Jaunas datorapmācības grupas mācības plānots uzsākt 2014.gada 20.janvārī Aglonas vidusskolas telpās.

Papildinformācija pie Aglonas novada UAC vadītājas Ināras Gražules
tel/fax.65322100,29907423, e-pasts: inara.grazule@aglona.lv

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv