Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas viduskolas skolēnu rezultāti olimpiādēs un konkursos 2018./2019.mācību gadā

Noslēdzies mācību gads, kas sev līdzi nesis daudz un dažādas aktivitātes, panākumus un iespējas. Ik katra mācību gada izskaņā Aglonas vidusskolas kolektīvs atskatās uz paveikto mācībās un interešu izglītībā visa gada garumā. Apkopojot paveikto šajā mācību gadā, mēs varam būt gandarīti par padarīto.


Mūsu skolas skolēni ir piedalījušies  vairākās mācību priekšmetu starpnovadu olimpiādēs un guva godalgotas vietas:  angļu valodas olimpiādē  1. vieta E.Viļumai (6. kl.), 3. vieta E.Neicinieks  (8. kl.) un atzinība  I. Cibuļskim (10. kl.),  matemātikas olimpiādē 3. vieta D.Poļakeviča (6. kl) un atzinības L.Kokinam (8. kl.) un N.Karpovam (6. kl.), mājturības un tehnoloģijas (zēniem)  olimpiādē  3. vieta R.Barkāns (7. kl.), M.Madelāns (8. kl.), A. Mežinieks (9. kl.), latviešu valodas un literatūras olimpiādē 3. vieta E.  Botore – Tumova (9. kl.)  atzinība A.Stepanova (12. kl.) un E.Botore – Tumova (4. kl.). Skolēni ir piedalījušies bioloģijas, ķīmijas un vēstures olimpiādēs.

Ar labiem panākumiem šogad skolēni piedalījās dažādos interešu izglītības konkursos un guva godalgotas vietas gan starpnovadu, gan Latgales reģionā, gan republikā.

Konkurss „Lielais rotaļnieks” Latgales reģionā I pakāpes un II pakāpes diplomi, stāstnieku konkurss ”Teci , teci valodiņa”  Latgales reģionā  četri II pakāpes diplomi, stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis” I pakāpes diploms Latgales reģionā un republikā,  divi II pakāpes diplomi Latgales reģionā, Latvijas izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursā I pakāpes diploms Latgales reģionā. Tradicionālajā dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija 2019” Latgales reģionā  pieci I pakāpes diplomi un viens II pakāpes diploms, republikas mērogā  pieci I pakāpes diplomi.

Aglonas vidusskolas skolēnu  tautu deju kolektīvs  piedalījās  repertuāra apguves skatēs  starpnovadu I pakāpes diploms, republikas mērogā  I pakāpes diploms. Folkloras kopa „Žibacteņa” Latgales reģiona mēroga sarīkojumā „Rūtoj saule, rūtoj bite” I pakāpes  diploms.

Lai skolēnu un skolotāju aktivitāte  turpinās arī nākamgad! Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu un atbalstu skolēnu vecākiem.

Informāciju apkopoja direktora vietniece mācību darbā I. Putāne

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS