Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolā izskanēja starpnovadu festivāls “Dziedi ar…”

   7. maijā Aglonas vidusskolā notika starpnovadu festivāls “Dziedi ar…”.
Festivāla mērķi:

  • veicināt bērnu, jauniešu, skolotāju, vecāku un citu ieinteresētu personu vēlmi dziedāt,
  • veicināt sadarbību starp starpnovadu skolām,
  • sekmēt skolēnu, skolotāju un vecāku radošo izaugsmi, kā arī veicināt sadarbību starp citu novadu izglītības iestādēm.

Pasākumā piedalījās dueti SKOLĒNS – PIEAUGUŠAIS ar vienu pašu izvēlēto dziesmu. Variācijas iespējas varēja būt dažādas skolēns-skolotājs, skolēns- vecāks u.c.  Festivālā  piedalījās 14 kolektīvi no Aglonas, Dagdas un Vārkavas novadiem.
Aglonas novadu pārstāvēja 8 kolektīvi no Aglonas vidusskolas: Elīna un Andris Ziemelis, Dagnija Poļakeviča un Anita Valaine, Ingrīda un Aiga Kroičes, Sandra Reščenko un Karina Stiviriņa, Elmārs, Vladislavs un Karina Stivriņi, Lilita Valaine ar saviem bērniem Kristapu, Kristiānu un Katrīnu, Daina Anina un 11. klases skolnieces, viens duets no Aglonas internātvidusskolas: Daina Anina un Dace Daukšte, trīs dueti no Priežmalas pamatskolas: Anita un Patrīcija Reščenko, Sandra Rakova un Diāna Kazakeviča, Aina un Sarmīte Špeles.
Vārkavas novadu pārstāvēja divi dueti no Vārkavas pamatskolas: Diāna Stubure un Santa Jukša, Ieva Boļškova un Skaidrīte Trafimova.
Dagdas novadu pārstāvēja duets no Aleksandrovas internātpamatskolas – Sandra Beinaroviča un Inese Kuzņecova.
Paldies visiem dalībniekiem par brīnišķīgajām dziesmām! Sirsnīgs paldies visiem skolotājiem, kuri atbalstīja savus audzēkņus un palīdzēja sagatavoties šim pasākumam, Aglonas vidusskolas popgrupai, kā arī 8. klases skolniecei Amandai Repšai-Kondratjevai, kura atraktīvi līdzdarbojās festivāla vadīšanā.

Festivāla fotogrāfijas var apskatīt sadaļā Fotogalerijas. Foto autors K. Stivriņa

Pēc Aglonas vidusskolas direktora vietnieces ārpusstundu darbā Karīnas Stivriņas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv