Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskola – Latvijas “mazo skolu” reitinga 2014 līdere

 Latvijas skolu reitingā izglītības iestādes iedala pēc izglītojamo skaita “lielajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100, un “mazajās skolās”, kur vidusskolēnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem.  Latvijas skolu reitings 2013./2014. mācību gadā tiek veidots, balstoties uz skolēnu rezultātiem dažādu mācību priekšmetu olimpiādēs. Reitingā ir novērtētas 105 “lielās” un 147 “mazās” skolas. Novērtējumā tiek iekļautas tikai tās skolas, kuru skolēni konkrētajā mācību gadā ir guvuši apbalvojumus mācību priekšmetu valsts, atklātajās olimpiādēs un skolēnu zinātnisko darbu konferencē.

Ar prieku paziņojam, ka “Mazo skolu“ reitinga līdere ir Aglonas vidusskola – tā ieguvusi 37,97 punktus. Salīdzinot ar pagājušo gadu, vidusskola ir pakāpusies par vairāk nekā 30 vietām. Otrajā vietā ierindojās Daugavpils Saskaņas pamatskola, kas ieguvusi 36,67 punktus. Trešajā vietā –  Rīgas 89. vidusskola.

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts. Ceļojošās balvas “Lielā Pūce” un “Mazā Pūce” jau divdesmit piekto gadu tiek nodotas labākajiem skolu kolektīviem par sekmīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā. Dažādas olimpiādes, konkursi, sacensības dod iespēju skolām parādīt savus talantus. Tieši skolotājs ir tas, kas virza jaunieti, atbalstot viņu, kad nepieciešams. Apsveicam Aglonas vidusskolas direktori Lidiju Šatilovu un visu pedagoģisko kolektīvu ar tik augstiem panākumiem.  Pateicība arī vecākiem, kuru bērni piedalījās dažādu mācību priekšmetu novada un valsts mēroga olimpiādēs.  Ar pilnu skolu reitingu var iepazīties šeit:

Latvijas skolu reitings 2014

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv