Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola un Šķeltovas pamatskola iesaistījās ESF projektā

Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001. SAM 8.3.2. „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Informācija par projektu

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Aglonas novada pašvaldība

(27. 09.2017. sadarbības līgums Nr 25.5.-07/104)

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola.

Īstenošanas laiks: 01.09.2017. – 31.05.2019.

Projekta mērķis:

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Kontaktinformācija: Aglonas vidusskolas direktore. L. Šatilova.  Tālrunis:  27830505; e-pasts: lidija.satilova@aglona.lv

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka