Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola un Šķeltovas pamatskola turpina darbu ESF projektā

Eiropas Sociālā fonda projekts. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001. SAM 8.3.2. „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Sadarbības partneris:  Aglonas novada pašvaldība
(27. 09.2017. sadarbības līgums Nr 25.5.-07/104)
Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Aglonas vidusskola, Priežmalas pamatskola, Šķeltovas pamatskola.
Īstenošanas laiks: 01.09.2017. – 31.05.2019.
Projekta mērķis:
Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Kontaktinformācija: Aglonas vidusskolas direktore. L. Šatilova.  Tālrunis:  27830505; e-pasts: lidija.satilova@aglona.lv

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv