Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolā sports un drošība

Drošības nedēļas ietvaros, 25.septembrī Aglonas vidusskolā notika Sporta un drošības diena, kurā skolēniem tika piedāvātas īpašas nodarbības. Ikviens skolēns saņēma atstarotājus. Jāatzīst, ka veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselīgos ieradumos ikdienā.

Kā informē Aglonas vidusskolas skolotāja Karīna Stivriņa, skolas diena sākās ar kopīgu rīta rosmi, bet vēlāk sekoja neierastas stundas. Pirmās medicīniskās palīdzības nodarbība, kuru vadīja Sarkanā Krusta Preiļu nodaļas vadītāja Zenta Vucāne. Skolēni uzzināja daudz jauna par fizisko veselību, kā rīkoties sarežģītā situācijā, kā palīdzēt citam cilvēkam, kā sniegt pirmo palīdzību.
Pietura bibliotēkā skolēniem atklāja zināšanas par drošību skolā. Pārbaudot savu erudīciju, skolēni pildīja dažādus ar drošību un sportu saistītus uzdevumus.
Savukārt pietura sporta hallē aicināja iesaistīties sportiskajās aktivitātēs.

Apkopojot visas aktivitātes, tika pasniegti arī ceļojošie kausi „Veselā miesā, vesels gars!”. 1.-4.klašu grupā ceļojošo kausu ieguva 4.klase. 5.-8.klašu sacensībā labākie 7.klases skolēni. Starp 9.- 12.klasēm – 12.b klase.

Sporta un drošības diena Aglonas vidusskolā notika Valsts izglītības satura centra organizētās Drošības nedēļas ( 23.- 27.09.) skolēniem “Droša un veselīga skolas vide” ietvaros, lai veicinātu pedagogu un skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām.

Aglonas vidusskola pateicas pasākumu atbalstītājiem SEB bankai, Latvijas Valsts mežiem, Sarkanā Krusta Preiļu nodaļai, Aglonas policijas iecirknim, Ilzei Grigulei, Edgaram Urbanovičam, Jolantai Dzerkalei.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv