Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas internātvidusskola un Aglonas vidusskola labāko skolu vidū

Labākas sekmes matemātikā un dabaszinībās ir Rīgas un Latgales skolu skolēniem, liecina Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitinga 2011.gada dati, kas iegūti, aprēķinot skolēnu sekmju vērtējumu centralizētajos eksāmenos, informēja «Skolu reitinga» veidotājs un Draudzīgā aicinājuma fonda vadītājs Jānis  Endele. Labāko skolu vidū nosauktas arī  Aglonas internātvidusskola un Aglonas vidusskola.

Nominācijā “Lauku vidusskolas” 1.vietā ir Špoģu vidusskola Daugavpils novadā, 2.vietā – Aglonas internātvidusskola Aglonas novadā, 3.vietā – Ezernieku vidusskola Dagdas novadā, 4.vietā – Salas vidusskola Salas novadā, 5.vietā – Aglonas vidusskola Aglonas novadā un 6.vietā – Gulbīša vidusskola Gulbenes novadā.

Šodien notiek skolu apbalvošanas ceremonija. Skolas kopvērtējumā tiek apbalvotas četrās nominācijās.

Draudzīgā aicinājuma fonds ziņojis, ka  «Skolu reitinga» mērķis ir izveidot objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Par datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus viena mācību gada laikā.

Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē katru mācību priekšmetu un skolas kopvērtējumā. Vērtē skolēnu sasniegumus latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabaszinātnēs (bioloģijā, fizikā, ķīmijā), vēsturē.

Katra mācību priekšmeta vērtējumu aprēķina kā matemātiski vidējo, piešķirot skolēnu eksāmenā iegūtajiem vērtējumiem A, B, C, D, E, F līmeņiem atbilstošu skaitli skalā no 10 līdz 1, kur A=10; B=8,2; C=6,4; D=4,6; E=2,8; F=1. Mācību priekšmeta vērtējums ir robežās no 10 līdz 1.

Skolas vērtē četrās nominācijās atbilstoši to objektīvajām iespējām – ģimnāzijas, tostarp arī valsts ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās skolas – tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas u.c. Skolas novērtējumu iegūst, aprēķinot atsevišķo mācību priekšmetu matemātiski vidējo vērtību. Skolas vērtējums ir robežās no 10 līdz 1.