Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskola un Preiļu 1. pamatskola – skolu reitingā labāko skaitā

Aglonas novada Aglonas vidusskola un Preiļu novada Preiļu 1. pamatskola iekļuvušas labāko mazo skolu pirmajā pieciniekā skolu reitinga “Lielā pūce” tabulā.

Aglonas vidusskola ierindojusies ceturtajā, Preiļu 1. pamatskola – piektajā vietā. 27. augustā abu skolu pārstāvji devās uz Rīgu, kur svinīgos apstākļos Melngalvju namā notika apbalvojumu pasniegšana. Diplomus un balvas skolu pārstāvjiem pasniedza Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Skolu reitinga tabula tiek veidota, apkopojot valsts un starptautisko olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu konkursu rezultātus mācību gadā. Skolas tiek dalītas lielo un mazo skolu grupā, ņemot vērā skolēnu skaitu 10. — 12. klasēs. Katrā grupā pirmo divu vietu ieguvējiem tiek pasniegta “Lielā” vai “Mazā” pūce. Aglonas vidusskola pamatoti lepojas ar talantīgo audzēkni Danielu Krimanu, kas vairāku gadu garumā skolai pelnīja augstas vietas reitingu tabulā. Iepriekšējā mācību gadā Daniels valsts olimpiādēs bioloģijā un matemātikā ieguva sudraba medaļas, izcilus rezultātus sasniedza starptautiskajās bioloģijas un fizikas olimpiādēs. Vairāki skolēni godalgotas vietas ieguva Latgales reģiona olimpiādēs. Daniels Krimans nu jau ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes students, bet Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova izteica cerību, ka arī turpmāk skola turēsies reitinga tabulas augšgalā, jo audzēkņu potences ir lielas. Saņemt balvu uz Rīgu bija devusies Lidija Šatilova, Daniela Krimana bioloģijas skolotāja, kā arī skolotāji Elēna Čaupjonoka, Edgars Kudiņš, kas jaunietim mācīja matemātiku un fiziku, un skolotāja Irēna Kudiņa, kuras audzēknis Kristaps Valainis ieguva godalgu angļu valodā Latgales reģiona olimpiādē.


Attēlā. Aglonas vidusskola – ceturtās vietas ieguvēja Latvijas mazo skolu reitinga tabulā. Pēc balvas saņemšanas skolas pārstāvji fotografējās kopā ar Valsts prezidentu. No kreisās: skolotāja Elēna Čaupjonoka, Aglonas vidusskolas direktore Lidija Šatilova, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, skolotāji Edgars Kudiņš un Irēna Kudiņa. Foto no Valsts prezidenta kancelejas arhīva.

Avots: www.novadnieks.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv