Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolai pasniegta ceļojošā balva “Lielā Pūce”

Ata Kronvalda fonds ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgo skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts.

Kopš 1989. gada  Latvijā notiek Ata Kronvalda ceļojošās balvas “Lielā Pūce” pasniegšanas ceremonija. Balvas dibinātāji bija Izglītības un zinātnes ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes firma „Kontakts”. Dibinātāji uzskatīja, ka nākamo zinātnieku, speciālistu un vadītāju izveides pamats ir skola, tādēļ ir jāstimulē skolotāju darbs ar talantīgiem skolēniem un jānodibina balva, ko pasniegt labākajiem skolu kolektīviem par skolēnu sasniegumiem mācību darbā. Jūlijā jau  tika rakstīts, ka šogad “Mazo skolu” reitinga līdere ir Aglonas vidusskola. 2. septembrī Melngalvju namā notika ceļojošās balvas “Lielā Pūce” pasniegšana. Uz pasākumu tika aicināti skolu pārstāvji – skolotāji, kuru audzēkņi valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs guva augstus rezultātus. Aglonas vidusskolu pārstāvēja vidusskolas direktore Lidija Šatilova, ekonomikas skolotāja Ineta Valaine, fizikas skolotājs Edgars Kudiņš,  angļu valodas skolotāja Irēna Kudiņa un vidusskolas audzēknis Daniels Krimans. Svinīgā ceremonijā Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedza balvas – diplomu un “Lielo Pūci”.

Apsveicam Aglonas vidusskolas pedagoģisko kolektīvu ar lieliem panākumiem, novēlam, lai izdodas ne tikai sniegt saviem skolēniem zināšanas un radīt to vērtības apziņu, bet arī gūt gandarījumu par savu darbu.  Skolēniem vēlam nenogurstošu zinātkāri, interesi par vēl neapgūto un neatlaidību. Paldies skolēnu vecākiem par uzticēšanos, izpratni, sadarbību un atbalstu.

  

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv