Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas vidusskolai piešķirts Latvijas Ekoskolas sertifikāts

14. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana. Pasākumā piedalījās arī Aglonas vidusskolas pārstāvji.


Skolas sveica gan Starptautiskā Vides izglītības fonda vadītājs Daniel Schaffer, gan žūrijas pārstāvji no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, homo ecos: un daudzi citi.
Kopumā apbalvotas 190 izglītības iestādes, 134 skolas saņēma Starptautisko Zaļo Karogu, bet 56 skolas – Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Mūsu skola saņēma Latvijas Ekoskolas sertifikātu.
Apbalvošanas ceremonijas pirmajā daļā skolām bija iespēja iepazīsies arī ar Ekoskolu programmas aktualitātēm šim mācību gadam un plānotajām aktivitātēm UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkotajā Pasaules lielākajā mācību stundā.
Pasākuma noslēgumā skolām bija iespēja tikties ar FEE ģenerālās asamblejas dalībniekiem no vairāk kā 60 valstīm. Katra Ekoskola gatavoja sveicienu Starptautiskā Vides fonda dalībniekiem. Aglonas vidusskola gatavoja sveicienu Spānijas dalībniekiem. Tika uzrakstīts arī vēstījums –doma kā Vides problēmas tiks risinātas 10 gadu garumā. Vēstījums tika ielikts “Laika kapsulā”, kuru  atvērs 2028. gadā. Paldies skolas Ekopadomei par darbu pagājušā mācību gadā!

Par Ekoskolu programmu
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau sešpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 51 000 skolu. Programmā tiek aicināta piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Vides izglītības fonds skolām nodrošina metodiskos materiālus, sniedz atbalstu un iespēju piedalīties dažādās apmācībās, pieredzes apmaiņas forumos un nacionāla un starptautiska līmeņa projektos. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai skolas kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas vidusskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv