Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas folkloras kopas “Žibacteņa” ražīgā sezona

Aglonas vidusskolas folkloras kopa ,,Žibacteņa” darbojas jau ceturto sezonu. Kolektīva dalībnieku skaits no 10 pirmajā sezonā ir gandrīz trīskāršojies līdz 28 šajā mācību gadā.


Folkloras kopa ir iesaistījusies bērnu un jauniešu nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmā ,,Pulkā eimu, pulkā teku”. Programmas ietvaros visa mācību gada garumā notiek dažādu folkloras jomu konkursi, kuros audzēkņi piedalās gan individuāli, gan grupās. Šis mācību gads ir bijis sevišķi ražīgs.

16. novembrī kopas dalībnieces Dagnija Poļakeviča un Katrīna Valaine piedalījās Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursā ,,Teci, teci, valodiņa”, kur abas ieguva I pakāpi un titulu ,,Lielais stāstnieks”.

8. martā notika Dienvidlatgales novada anekdošu stāstnieku konkurss ,,Anekdošu virpulis”, kurā startēja trīs kopas dalībnieki. Intars Punculis ieguva III pakāpes diplomu, bet Viktorija Mežiniece un Kristiāna Valaine – I pakāpes diplomus. Kristiāna tika izvirzīta arī uz finālu Rīgā 1. aprīlī, kur izcīnīja II pakāpi un ,,Dižās smīdinātājas” titulu.

Tāpat 8. martā kopas dalībnieces Dagnija Poļakeviča un Alise Ivbule piedalījās Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkursā ,,Lielais rotaļnieks”, kur abas ieguva I pakāpes diplomus.

30. martā tradicionālās dziedāšanas konkursa ,,Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfinālā savu dziedātprasmi rādīja un I pakāpi ieguva Sanita Kokoriša. I pakāpi un ceļazīmi uz finālu Rīgā izcīnīja Elīna Nartiša, Katrīna Valaine, Sintija Slice un kopas dalībnieces Kristiāna Valaine un Sintija Slice, kuras dziedāja duetā. Startējot finālā, kurš notika 22. aprīlī, meitenes arī labi nodziedāja. Elīnai Nartišai II pakāpe un ,,Dižlielās dziedātājas” tituls. Sintija Slicei I pakāpe un ,,Diždižās dziedātājas” tituls. Grupai – Kristiāna Valaine un Sintija Slice – I pakāpe un ,,Diždižo dziedātāju” tituls.

,,Žibacteņas” dalībnieki mācās arī tradicionālās dejas. Tās ir iedalītas vairākās grupās. 30. martā notika arī tradicionālo deju konkursa ,,Vedam danci” pusfināls. Kadriļu konkursā tika iegūta III pakāpe. Tās dejoja vecākie kopas dalībnieki. Jaunākie dejoja rotaļu un pāru dejas un ieguva I pakāpes diplomu. Atsevišķi tiek dejotas arī meiteņu dejas. Pusfinālā meitenes saņēma I pakāpes diplomu un ceļazīmi uz Rīgu. Finālā par dejām meitenēm II pakāpe.

Pēc daudzajiem un dažādajiem ar folkloras mantojumu saistītajiem konkursiem notiek arī folkloras kopu skate ar 7 minūšu programmu par kādu konkrētu tēmu. Šogad tā bija ,,Zynu, zynu tāva sātu”. Skate notika 28. aprīlī Līvānos. ,,Žibacteņa” ieguva I pakāpes diplomu un atzinīgus vārdus par skanīgajām dziedātāju balsīm.

Noslēdzošais mācību gada pasākums ir ,,Pulkā eimu, pulkā teku” Nacionālais sarīkojums. Katru gadu tas notiek citā Latvijas novadā un pulcina bērnu un jauniešu folkloras kopas no visiem valsts reģioniem. Šogad sarīkojums notika 5. un 6. maijā Vecpiebalgas novadā.

Pasākumu atklāja Brīvdabas muzeja filiālē ,,Vēveri”, kur vēlāk izstaigājām taku ar dažādiem uzdevumiem, kas saistīti ar seno latviešu dzīvi, sadzīvi un darāmajiem darbiem. Vakarā notika konkursu laureātu koncerts, kurā dziedāja arī mūsu meitenes ,,Diždižās dziedātājas” Sintija Slice un Kristiāna Valaine. Pēc koncerta bija iespēja izdejot tradicionālās dejas Danču vakarā Taurenē. Nākamajā dienā Dzērbenes estrādē notika Novadu koncerts ,,Lai bij`labi, kur bij`labi” , kurā katrs reģions bija sastādījis savu programmu. Dienvidlatgali godam pārstāvēja arī mūsu varenās dziedātājas Sintija un Kristiāna.

Ir liels prieks un lepnums par jaukajiem bērniem, kuri ar interesi un aizrautību darbojas folkloras kopā. Liels paldies arī Aglonas novada domei, jo pateicoties tās atbalstam esam tikuši pie skaistiem, jauniem tautu tērpiem.

FOTOGALERIJA.

 Informāciju iesniedza: Lilita Valaine, folkloras kopas ,,Žibacteņa” vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv