Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas izglītojamo vecākiem!

Šī gada 27. novembrī skolas skolotāju kolektīvs pievienojas skolotāju arodbiedrības organizētajam streikam. Skola būs atvērta, ja bērns būs ieradies – viņš tiks pieskatīts, paēdināts, bet mācību stundas un citas nodarbības nenotiks. Aicinām vecākus pret streiku izturēties ar cieņu un sapratni.
Skolas administrācija