Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas pašpārvaldes projekts saņem atbalstu

Aglonas vidusskolas pašpārvaldes projekts   “Lielā spēļu diena „Lielie mazajiem”” guva finansiālu atbalstu 100 EUR apmērā ideju konkursā “Krāsainās Bumbas dod iespēju jauniešiem 2017”, kuru rīko Viduslatgales pārnovadu fonda Jauniešu ideju laboratorija.

Idejas mērķis – veicināt pašorganizējošos procesus skolēnu vidū, sadarbību, saliedēt skolēnu kolektīvu, prasme uzņemties iniciatīvu,veicināt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu un jauniešu vidū.

Projekta ietvaros tiks iegādātas lielās āra spēles un organizēta lielo spēļu diena “Lielie – mazajiem” Aglonas vidusskolas 1.-12. klašu skolēniem. Projekta īstenošanas rezultātā bērni fiziski aktīvi, lietderīgi pavadīs brīvo laiku, skolā būs pieejamas izmantošanai lielās dārza spēles, tiks veicināta sadarbība, saskarsme paaudžu starpā, tiks stiprināta piederības sajūta savai skolai, savam novadam.

Informāciju iesniedza: Amanda Repša-Kondratjeva, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv