Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskolas skolēni veic labos darbus

Ziemassvētku gaidīšanas laikā Aglonas vidusskolas 5. un 6. klases skolēni kopā nolēma veikt labo darbu un palīdzēt Mežvairogu dzīvnieku patversmes filiāles iemītniekiem Feimaņu pagasta Vainovā. Skolēni vāca suņiem un kaķiem nepieciešamo barību, segas, ziedoja naudas līdzekļus, ko nu kurš varēja, lai iepriecinātu patversmes iemītniekus. Visu savākto arī paši kopā ar sociālo zinību skolotājām Liliju un Ilzi nogādāja patversmē.

Dzīvnieku patversme Vainovā darbojas 2,5 gadus. Tās vadītāja un vienīgā darbiniece ir Sarmīte Misiņa, kura iepazīstināja ar patversmes iemītniekiem. Šobrīd patversmē mīt 12 suņi un 8 kaķi, tur varēja sastapt arī kaziņas un vistas. Šeit dzīvnieki mīt tikai 2 nedēļas un pēc tam tos nogādā lielajā patversmē Ķekavā. Par to skolēniem stāstīja saimniece. Par sagādātajām dāvanām bija priecīgi gan patversmes iemītnieki, gan arī saimniece, jo skolēni bija pirmie, kas ciemos ieradās ar ziedojumiem.

Skolēni devās pastaigā ar sunīšiem, auklēja klēpjos. Viņi iepazinās ar klēpjsunīti Čiku, ļoti mīļu pelēci, Duksi, kurš centās pievērst uzmanību, nēsājot zobos koka pagali. Vārdus patversmes draugiem saimniece izdomā pati. Pabarot tik kuplu saimi ir ļoti grūti, jo līdzekļu ir nepietiekoši, tāpēc, ja kāds var palīdzēt droši zvaniet Sarmītei tālr. 26136481  vai arī brauciet un vediet uz patversmi šiem draudziņiem barību. Viņi būs pateicīgi. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas fotogrāfijas.

Informāciju un foto iesniedza sociālo zinību skolotāja Ilze Grigule

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv