Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicina jauniešus iesaistīties projektā “PROTI UN DARI!”

IZEJ NO SAVAS ĒNAS! ATMET BEZDARBĪBU! Maini savu dzīvi TAGAD kopā ar mums! „Kā dzīvot tālāk? Kur atrast darbu? Kā izmainīties?” Šo jautājumu kaut vienu reizi dzīvē uzdod sev katrs cilvēks, bet, kā atrisināt šīs problēmas, viņš nezina. Cilvēki mūsdienās ir pieraduši dzīvot un domāt tikai par nākotni, bet īstenībā jādzīvo tagad. Ja jūs turpināsiet dzīvot nākotnē, ja jūs turpināsiet dzīvot pagātnē, jūs palaidīsiet tagadni, šeit un tagad. Jūs nevarat izmainīt pagātni, bet jūs varat izmainīt tagadni, lai radītu nosacījumus nākotnei tai, kuru jūs gribat!

Aglonas novada dome aicina iesaistīties jauniešus (kā arī jauniešus ar invaliditāti) vecumā no 15 līdz 29 gadiem projekta “PROTI un DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001īstenošanā. Ja tu nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad projekta programmas vadītājs sastādīs tieši tev un tavām interesēm atbilstošu programmu.
Šī ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, ar kura palīdzību veiksmīgi izvēlēties savu izglītības virzienu, atrast savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu.

Pieteikties un iegūt papildus informāciju vari arī BJBLPC „Strops”, Daugavpils iela 8, vai pa tālr. 27653678

Tev ir iespēja:
- Celt savu motivāciju.
- Apzināties, ko tu proti un kas tevi interesē.
- Saņemt speciālistu konsultācijas.
- Piedalīties pasākumos, nometnēs, sporta aktivitātēs, semināros, citos projektos, apmācībās.
- Iepazīties ar profesiju specifiku.
- Apmeklēt uzņēmumus, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju.
- Iepazīties ar jauniem cilvēkiem.
- Iemācīties interesantas lietas.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, Aglonas BJBLPC “Strops” audzinātāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv