Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicina mācīties

LU P.Stradiņa medicīnas koledža aicina apgūt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu Sociālā rehabilitācija, kvalifikācija – sociālais rehabilitētājs un studiju programmu Sociālā aprūpe, kvalifikācija – sociālais aprūpētājs. Studijas par valsts budžeta līdzekļiem. Studiju ilgums 2 gadi.

Nepieciešamie dokumenti
1. Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksts.
2. Reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību pēc 2004. gada – centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE sertifikāts: latviešu valoda un svešvaloda).
3. Personas apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).
4. 1 fotogrāfija (3×4 cm).
5. Valsts valodas prasmes apliecība (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši latviešu valodas centralizēto eksāmenu.)
6. Ja mainījušies personas dati vārdā vai uzvārdā – apliecinošs dokuments, kurā parādās iepriekšējie un jaunie dati.
7. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai.
8. Reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments, ja maksa par reģistrāciju ir ieskaitīta koledžas bankas kontā.
9. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinošais dokuments bez sekmju izraksta.

• Ārvalstīs izdotos dokumentus Uzņemšanas komisija pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, diplomam jāpievieno Akadēmiskās informācijas centra izdots dokuments par diploma atzīšanu Latvijā.
• Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, sākot ar 2004. gadu: CE latviešu valodā, CE svešvalodā (angļu, vācu, franču, krievu valodā).
• Konkursa kritēriji reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, pirms 2004. gada: vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā, atzīme svešvalodā.

Pieteikšanās studijām 2017./ 2018. akadēmiskajam studiju gadam līdz 04.08.2017.

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā: katru darba dienu no plkst. 9:00 – 15:00.
Adrese: Vidus prospekts 38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010.
Tālr.: +371 67752507, mob.: +371 25448404, e-pasts: lupsk.kanceleja@gmail.com

Vairāk informācijas koledžas mājas lapā www.psk.lu.lv

Sociālās aprūpes katedras vadītāja Dace Erkena mob.tel. 29406548

Avots: LU P.Stradiņa medicīnas koledža

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv