Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina piedalīties aptaujā par novada attīstības virzieniem 2015. gadā

Aglonas novada dome aicina iedzīvotājus aizpildīt aptaujas anketu par novada attīstības virzieniem 2015. gadā, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par novada attīstības perspektīvām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultātus publicēs tikai apkopotā veidā.

Iegūtā informācija tiks izmantota Aglonas novada attīstības programmas 2012.- 2018.g. uzraudzības ziņojuma Nr. 3 (par 2015.gadu) izstrādē, kas tiks ievietots pašvaldības mājas lapā: www.aglona.lv.  Anketas ir pieejamas Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersetas iela 34, Aglona) un  novada pagastu pārvaldēs.

Aglonas novada aptaujas ANKETA.

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv