Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina piedalīties aptaujā par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbu

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – VTUA) veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu un sadarbības partneri izteikt savu viedokli par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

VTUA ir svarīgs Jūsu viedoklis, lai saņemtu ne tikai novērtējumu, bet arī komentārus un idejas darba pilnveidei.
Anketas aizpildīšana Jums aizņems ne vairāk par 5 līdz 7 minūtēm.
Aptauja ir anonīma, tās rezultātus VTUA izmantos apkopotā veidā, lai aizvien uzlabotu savu darbu pakalpojumu sniegšanas procesā.
Aptauja pieejama tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļa “Par VTUA”, apakšsadaļa “Aptauja”, https://bit.ly/37iBQY1 , un pie VTUA inspektoriem.

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS