Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicina piedalīties aptaujā par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbu

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (turpmāk – VTUA) veic aptauju, kurā aicina ikvienu klientu un sadarbības partneri izteikt savu viedokli par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem un to kvalitāti.

VTUA ir svarīgs Jūsu viedoklis, lai saņemtu ne tikai novērtējumu, bet arī komentārus un idejas darba pilnveidei.
Anketas aizpildīšana Jums aizņems ne vairāk par 5 līdz 7 minūtēm.
Aptauja ir anonīma, tās rezultātus VTUA izmantos apkopotā veidā, lai aizvien uzlabotu savu darbu pakalpojumu sniegšanas procesā.
Aptauja pieejama tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļa “Par VTUA”, apakšsadaļa “Aptauja”, https://bit.ly/37iBQY1 , un pie VTUA inspektoriem.

Avots: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv