Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina piedalīties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā “Latvija un Turcija: tuvā un tālā”

Turcijas biznesa, tirdzniecības un kultūras institūta (TBCCI) vārdā aicinām Jūs piedalīties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā “Latvija un Turcija: tuvā un tālā” (Granta līgums Nr. IF/2013/1.a/20, “Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai”).

Projekta mērķauditorija: Latvijas iedzīvotāji, kuri dzīvo Latvijā piecus vai mazāk gadu un viņu dzimtā valoda pieder pie turku grupas valodas (turku, tatāru, azerbaidžāņu, uzbeku, kazahu, turkmēņu, kirgīzu, jakutu un citi.), iesaistot arī bērnus, jauniešus, seniorus un cilvēkus ar ierobežotām fiziskām spējām.
Projekta ietvaros ir ieplānoti sekojoši pasākumi:
1. Latviešu valodas kursi no 14.marta (120 stundas, testēšana, 2 grupas pa 25 cilv.). Obligāta iepriekšēja reģistrācija.
2. 4 konsultācijas – semināri sievietēm aprīlī-maijā (skaits – 40 cilv., tēmas: veselības aprūpe, izglītība, sociālā aizsardzība, nodarbinātība). Obligāta iepriekšēja reģistrācija.
3. 4 nodarbības bērniem (skaits – 15 bērni vecumā no 3 – 14). Bērnu “Mini mākslas akadēmijā” aprīlī – maijā. Obligāta iepriekšēja reģistrācija.
4. Divu dienu diskusijas Forums un Austrumu pavasara saulgriežu svētku Novrūza svinības 20. un 21. martā Rīgas Latviešu biedrības namā. Dalībnieku skaits – 100 cilv. Obligāta iepriekšēja reģistrācija.
5. Publicitātes pasākumi Ventspilī, Cēsīs un Līvānu novadā Turku pagastā. Pasākumos tiek aicināti piedalīties visi interesenti, trešo valsts pilsoņi, mazākumtautību biedrību pārstāvji, pašvaldību darbinieki un izglītības iestāžu un bibliotēku vadītāji. Reģistrācija pasākuma dienā.
6. Nacionālās kultūras vakars Rīgas Latviešu biedrības namā jūnijā – noslēguma pasākums, kurā tiks prezentētas filma „Kontūrkarte: mēs dzīvojam Latvijā” un grāmata „Latvija un Turcija: tuvā un tālā”, projekta dalībniekiem tiks pasniegtas dāvanas un atzinību raksti par piedalīšanos projektā un sertifikāti par valodas kursu apmeklējumu.

Iepriekšējas reģistrācijas laikā, lūdzam, norādiet: pasākums vai pasākumi, kuros Jūs vēlaties piedalīties, vārds, uzvārds, vecums, tautība, valsts piederība un kontaktinformācija – tālruni un e-pastu (personas kodu vai termiņuzturēšanās atļaujas numuru un termiņu, uz kuru izsniegta atļauju).

Visi pasākumi reģistrētiem projekta dalībniekiem un bērniem ir BEZMAKSAS.
Projekta finansēšanas avoti: Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un valsts budžeta līdzekļi (25%).

Projekta atbalstītāji: SIA KIF BIZNESA KOMPLEKSS, RigasAtbalss, Baltijas Centrs, SKC, RISEBA, KLĒRS, Baltic Course.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild nodibinājums „Turcijas biznesa, tirdzniecības un kultūras institūts””

Projekta vadītāja – Mg. paed. Svetlana Samburska. Tālr. 29579578, svetlana.samburska@riseba.lv
www.tbcci.lv, www.rsebaacentrs.lv Projekta koordinatore – Dr.sc.admin. Daina Vasiļevska.Tālr. 28658110, daina.vasilevska@gmail.com

 

Informāciju iesniedza:  Mg. paed. Svetlana Samburska, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv