Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aicina pieteikties ikgadējām ERGO studiju stipendijām

Līdz 1. martam var iesniegt pieteikumus studiju stipendijām, ko apdrošināšanas sabiedrība ERGO ik gadu piešķir vairākiem bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem. Tā ir nozīmīgs atbalsts studiju gaitās tiem, kuriem ierobežotu finanšu apstākļu dēļ nav iespējas saņemt ikdienas atbalstu no ģimenes.


Šogad aprit jau 15 gadi, kopš ERGO sadarbībā ar nodibinājumu „Vītolu fonds” piešķir stipendijas, un šajā laikā atbalstīti jau 69 jaunieši, kas studējuši gan bakalaura, gan maģistra programmās. ERGO līdz šim stipendijām ziedojis vairāk nekā 200 000 eiro, nodrošinot, ka stipendiāti visu studiju laiku ik mēnesi saņem 150 eiro augstākās izglītības iegūšanai.
Šobrīd ERGO stipendiju saņem 17 jaunieši, kuri studē Latvijas augstskolās, tostarp Latvijas Universitātē, Vidzemes augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Liepājas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rēzeknes augstskolā, Daugavpils Universitātē, Ventspils Augstskolā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē dažādās jomās, apgūstot sociālās zinātnes, biznesa vadību, humanitārās zinātnes, datorzinātnes, medicīnu un citas jomas.
„Sekojot ERGO stipendiātu panākumiem, mēs izjūtam arvien lielāku gandarījumu iesaistīties atbalstīt un ieguldīt to jauniešu izglītībā, kas, neskatoties uz dzīves grūtībām, izvēlējušies cīnīties, sekmīgi mācīties un iegūt augstāko izglītību. Viņi par spīti visam veido savu dzīvi paši. Vēl vairāk – daudzi no viņiem gūst lieliskus panākumus savā karjerā un profesionālajā izaugsmē. Mūsu stipendiāti ir starp savu augstākās izglītības iestāžu labākajiem, bet tie, kuri studijas jau beiguši, ir profesionāļi dažādās nozarēs – arhitekti, aktieri, ārsti, politologi, ekonomisti, pedagogi, psihologi un citu profesiju pārstāvji,” stāsta Ingrīda Ķirse, ERGO valdes locekle Baltijas valstīs.
2015. gadā ERGO stipendija tika piešķirta četriem jauniešiem, kuri nākuši no dažādām Latvijas vietām – Gulbenes, Tukuma, Daugavpils novadiem un Rīgas. Viņu stāsti ir dažādi, taču visus vieno apzinīga attieksme pret dzīvi, aktīva iesaistīšanās sabiedriskās norisēs, uzcītība mācībās un izteikta vēlme pilnveidoties, kā arī sasniegt savus mērķus.
ERGO stipendijas piešķir sadarbībā ar nodibinājumu „Vītolu fonds” mērķis ir atbalstīt bāreņus, kas uzauguši bez abu vai kāda no vecākiem un kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk. Galvenie kritēriji stipendijas piešķiršanai ir labas sekmes, aktīva sabiedriskā darbība, kā arī patiesa vēlme studēt. Liela nozīme vērtēšanas procesā ir jauniešu rakstītajai motivācijas vēstulei, pēc kuras iespējams vērtēt viņu dzīves redzējumu un attieksmi pret dzīvi.
ERGO stipendijai katru gadu var pieteikties valsts apgādībā esoši bāreņi, kuri uzņemti kādā no Latvijas augstskolām pilna laika studiju programmā. Uz atbalstu var pretendēt ne vien pirmo, bet arī vecāku kursu studenti, kā arī topošie maģistranti jebkurā studiju programmā. Vairāk informācijas ŠEIT.

Avots:  www.vitolufonds.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv