Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina pieteikties konferencei “NVO aktualitātes”

“Aglonas novada biedrība ”Neaizmirstule” 23. 09.2015. organizē konferenci “NVO aktualitātes”. Konferencē dalību ņemt tiek aicināti visi interesenti, nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotāji.

Būsim priecīgi, ja arvien plašāks cilvēku loks: skolu pārstāvji, jaunieši, vecāki, uzņēmēji un citas sabiedrības grupas piedalīsies konferences darbā. Lūdzam pieteikties konferencei līdz 22.09.2015., nosūtot pieteikumu uz e pastu neaizmirstules@inbox.lv, norādot – vārdu, uzvārdu, organizāciju vai nodarbošanos, kontaktinformāciju. Konferences darba kārtību skatīt šeit:  konference_programma.

Konferencē tiks skartas nevalstiskām organizācijām svarīgas problēmas- finansējuma piesaiste, sadarbība ar citām organizācijām , sociālās uzņēmējdarbības iespējas, kā arī tiks apspriests nolikums par kārtību kā Aglonas pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu biedrībām.

Nevalstiskās organizācijas var aktualizēt sabiedrībai aktuālus jautājumus un panākt to tālāku virzību sākot ar vietējo līmeni – iesaistot iedzīvotājus samilzušo jautājumu apspriešanā un kopīgi meklējot risinājumus. Aglonā veidojas spēcīgs NVO sektors, ko pierādīja jau 2014. gada aprīlī notikušā biedrības “Neaizmirstule” rīkotā konference, kas pulcēja aktīvos NVO pārstāvjus.

Konference tiek organizēta projekta nr.2012.EEZ/DAP/MIC/003/2015 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, biedrība “Neaizmirstule”.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv