Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina pieteikties uz triju dienu bezmaksas apmācības kursu “Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”

SIA “Finanšu projektu aģentūra”, Finanšu projektu aģentūras mācību centrs sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) organizē triju dienu apmācību kursu ”Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana”.

Pasākuma mērķis: nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs.

Apmācību kursa norises laiks: 

1. grupa- 2015.gada 24.marts -26.marts;

2.grupa – 2015.gada 20. aprīlis – 22. Aprīlis;

Apmācību kursa norises vieta: 

Raiņa iela 18, Daugavpils,LV-5401

Mācību kursa ietvaros tiks apskatītas aktuālās tendences un pēdējās notikušās un plānotās izmaiņas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kuri nosaka prasības ,kas attiecas uz laiksaimniecības produkcijas ražošanu. Pirmajā un otrajā dienā tiks sniegta teorētiskā informācija par jaunākām tendencēm laiksaimniecības produkcijas ražošanā. Informācija tiks pasniegta Microsoft Office Power Point prezentācijas veidā, kā arī izsniedzot papīra formā izdales materiālus – pašas prezentācijas slaidus, attiecīgus MK noteikumus; tehnoloģiskās dokumentācijas, marķējuma, paškontroles u.c. dokumentācijas paraugus.

Trešajā mācību dienā (8 st.) ir paredzētas praktiskās nodarbības – mājražotāja Z/S„SOLLOMINA MUIŽA” apmeklējums. Apmācāmie tiks aizvesti uz praktiskajām nodarbībām siera ražošanas bioloģiskajā zemnieku saimniecībā „SOLLOMINA MUIŽA”, Aglonā, Aglonas pag., Aglonas novadā, kur būs iespēja apskatīties mācību kursa ietvaros saņemtās teorētiskās informācijas veiksmīgu pielietošanu praksē. Pēc praktiskajām nodarbībām apmācāmie tiks nogādāti atpakaļ uz Daugavpili.

 Dalībai apmācību kursā var pieteikties:

Lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (izņemot zivsaimniecības produktus) nozarē nodarbinātie un meža īpašnieki, kuri ir motivēti iesaistīties konkurētspejīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanā.

Apmācību kursa dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pieteikties dalībai apmācību kursā Konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana” iespējams līdz 2015. gada 17. martam (1.grupa), līdz 2015.gada 17.aprīlim, (2.grupa) iesniedzot aizpildītu pieteikumu vai piezvanot pa tālr. 20046754. Dokumentus ar norādi ”Pieteikums dalībai apmācību kursā „Konkurētspejīgas lauksaimniecības produkcijas ražošana” jāiesniedz Finanšu projektu aģentūras mācību centrā, Raiņa ielā 18, 2.kabinetā 1.stāvā vai jānosūta uz epastu fpamc@inbox.lv .

Apmācību kursu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Savienība.
Pasākumu organizē SIA “Finanšu projektu aģentūra”, Finanšu projektu aģentūras mācību centrs sadarbībā ar LAD.
Papildus informācija: Līga Vilcāne, Tālrunis: +371 654 26236, mob.tel. 20046754, E-pasts: fpamc@inbox.lv

Informāciju iesniedza: Silvija Podskočaja, Aglonas novada lauku attīstības konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv