Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aicina uz kursiem “Bērna aprūpes pamati”

Lai risinātu sasāpējušo bērnudārzu rindu problēmu, valsts ir atvēlējusi 9,6 miljonus latu gadā, lai piemaksātu 142 eiro par katru bērnu auklīšu reģistrā ietvertajām auklēm (t.sk. omītēm! un citiem radiniekiem), kas uzņemsies bērnu pieskatīšanu mājās.

Lai varētu oficiāli sniegt šādu BĒRNA UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU, OBLIGĀTA PRASĪBA ir apgūt 40 stundu lielu kursu par bērnu drošu aprūpi un pirmo palīdzību. (Tas attiecas uz tiem, kam nav pedagoģiskās izglītības vai aukles profesionālā sertifikāta).

 

VISIEM, KAS VĒLAS SNIEGT BĒRNA UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMU, jāiepazīstas ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.404 (http://likumi.lv/doc.php?id=258873) – „PRASĪBAS BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM UN BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU REĢISTRĒŠANAS KĀRTĪBA” un jāreģistrējas AUKLĪŠU REĢISTRĀ Izglītības kvalitātes dienestā (IKVD) – (tel. informācijai: 67358077; skat.: http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html).

Tālākizglītības semināri maijā un jūnijā

Informāciju iesniedza:  Valters Dolacis, Latvijas Kristīgās akadēmijas Mūžizglītības nodaļa, tel.: 67753360, 29338605,

5. līnija 3, Jūrmala, LV-2010, e-pasts: kursi@kra.lv    www.kra.lv

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv